Rozpocznij test restrukturyzacyjny online dla swojej firmy:

Czy twoje przedsiębiorstwo ma opóźnienia w opłacaniu faktur, kredytów i innych zobowiązań?

Czy przedsiębiorstwo ma wystarczające środki w kasie i na rachunkach bankowych, żeby je zapłacić?

Czy zobowiązania Twojego przedsiębiorstwa są wyższe niż wartość majątku przedsiębiorstwa? Świadczy o tym np. ujemny znak przy wielkości kapitałów własnych w bilansie.

Czy opóźnienie jest nieduże lub kwota dotycząca opóźnionych płatności nieznaczna w stosunku do wszystkich zobowiązań?

Czy wpływa to na ocenę zdolności kredytowej Twojego przedsiębiorstwa?

Czy przychody przedsiębiorstwa pozwalają na opłacenie wszystkich wydatków?

Czy w ostatnim czasie, obecnie lub w najbliższej przyszłości zauważyłeś, zauważasz lub spodziewasz się spadku przychodów lub wzrostu kosztów?

Czy sytuacja może ulec zmianie w przeciągu 1-2 miesięcy?

Czy widzisz perspektywę poprawy sytuacji w przypadku rozłożenia na raty, częściowego umorzenia zobowiązań, pozyskania inwestora itp.?

REKOMENDACJA: Prawdopodobnie Twoje przedsiębiorstwo nie wymaga restrukturyzacji sądowej i nie musi składać wniosku o upadłość, jednak żeby mieć pewność wskazane jest skontaktowanie się z doradcą restrukturyzacyjnym (tel: 22 428 16 95 / 501 766 336 | biuro@legeadvisors.pl

Czy potrzebujesz ochrony przeciwegzekucyjnej? Tj. czy Twoi wierzyciele wszczeli egezekucję, posiadają tytuł egzekucyjny, albo wytoczyli powództwo o zapłatę?

Czy potrzebujesz zmian w przedsiębiorstwie i czasu na ich wprowadzenie? Np. w postaci zmiany profilu działalności, pozyskania inwestora, wdrożenia nowych rozwiązań czy redukcji zatrudnienia?

Czy zależy Ci szczególnie na ochronie przeciwko wierzycielowi zabezpieczonemu na rzeczy jak nieruchomości, ruchomości itp.

Czy do naprawy sytuacji przedsiębiorstwa wystarczy rozłożenie spłat na raty, umorzenie części zobowiązań, bez konieczności przeprowadzania głębokich zmian w przedsiębiorstwie?

Czy chcesz zachować pełną kontrolę nad przedsiębiorstwem?

Czy uznajesz co najmniej 85% swoich wierzytelności (zobowiązań)?

REKOMENDACJA: Pomyśl o postępowaniu o zatwierdzenie układu, które daje możliwość umorzenia części zobowiązań, rozłożenia spłaty na raty czy odroczenia terminu spełnienia zobowiązań. Skontaktuj się z nami niezwłocznie: 22 428 16 95 / 501 766 336 | biuro@legeadvisors.pl

REKOMENDACJA: Pomyśl o przyspieszonym postępowaniu układowym, które daje możliwość umorzenia części zobowiązań, rozłożenia spłaty na raty czy odroczenia terminu spełnienia zobowiązań. Skontaktuj się z nami niezwłocznie: 22 428 16 95 / 501 766 336 | biuro@legeadvisors.pl

REKOMENDACJA: Rozważ postępowanie układowe, które daje możliwość umorzenia części zobowiązań, rozłożenie spłaty na raty czy odroczenie terminu spłaty zobowiązań oraz dalszego prowadzenia sporów sądowych. Skontaktuj się z nami: 22 428 16 95 / 501 766 336 | biuro@legeadvisors.pl

REKOMENDACJA: Rozważ postępowanie sanacyjne dające pełne bezpieczeństwo przed egzekucją nawet ze strony wierzyciela hipotecznego i rejestrowego, a równocześnie pozwalające na umorzenie części zobowiązań, rozłożenia spłaty na raty czy odroczenie terminu spełnienia zobowiązań. Skontaktuj się z nami: 22 428 16 95 / 501 766 336 | biuro@legeadvisors.pl

Czy gdyby Twoje przedsiębiorstwo nie miało zadłużenia byłoby na tyle atrakcyjne, że można byłoby znaleźć inwestora, który chciałby je kupić?

REKOMENDACJA: W Twojej sytuacji warto pomyśleć o przygotowanej likwidacji (pre-pack), która pozwoli oddalić odpowiedzialność za zadłużenie i zbyć przedsiębiorstwo bez obciążeń. Skontaktuj się z nami: 22 428 16 95 / 501 766 336 | biuro@legeadvisors.pl

REKOMENDACJA: Dla uniknięcia odpowiedzialności za zobowiązania przedsiębiorstwa powinieneś zastanowić się nad złożeniem wniosku o upadłośćSkontaktuj się z nami: 22 428 16 95 / 501 766 336 | biuro@legeadvisors.pl

REKOMENDACJA: W Twojej sytuacji warto pomyśleć o uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym, uregulowanym w ustawie z dnia 19 czerwca 2020 r., tzw. Tarcza 4.0. Postępowanie zapewnia ochronę przed egzekucją, daje możliwość umorzenia części zobowiązań, rozłożenie spłaty na raty czy odroczenia terminu spełnienia zobowiązań i pozostawia dotychczasowy zarząd w granicach czynności zwykłego zarządu. Ograniczeniem w postępowaniu jest czas trwania – postępowanie umarza się jeżeli w terminie 4 miesięcy od dnia dokonania obwieszczenia nie wpłynie wniosek o zatwierdzenie układu. Należy podkreślić, że w przypadku tego postępowania restrukturyzację ogłasza sam dłużnik z pomocą doradcy restrukturyzacyjnego. Skontaktuj się z nami: 22 428 16 95 / 501 766 336 | biuro@legeadvisors.pl